Server www.private-live-sex.com používa na poskytovanie služieb, analýzu návštevnosti a na personalizáciu reklám súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie
Potrebujete poradiť?

Zásady nakladania s osobnými údajmi užívateľov, ochrana ich súkromia a používanie cookies

Spoločnosť Posonia Group, s.r.o. IČO: 05522137, so sídlom Lidická 700/19, Veverí, 602 00 Brno, Česká republika, zapísaná v obchodom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 95882 ako prevádzkovateľ tohto webového portálu a poskytovateľ ďalších internetových služieb (ďalej len „Spoločnosť“) postupuje pri spracovávaní osobných údajov v súlade so zákonmi Českej republiky – zákonom č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údaju v znení neskorších predpisov, zákonom č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích v znení neskorších predpisov, zákonom č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti v znení neskorších predpisov, zákonom č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v znení neskorších predpisov a ďalšími právnymi predpismi.

Osobné údaje užívateľov našich služieb spracovávame výlučne zákonným spôsobom, prípadne za účelom, na ktorý dal užívateľ výslovný súhlas. Dáta sú pritom spracovávané iba v rozsahu nutnom na naplnenie vyššie uvedeného účelu a len počas doby nutnej na jeho dosiahnutie, najdlhšie však po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi, resp. v súlade s nimi. Informácie o jednotlivých užívateľoch uchovávame len dovtedy, dokedy je ich účet aktívny, alebo do písomného odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov užívateľom. Tým nie je dotknuté právo Spoločnosti spracovávať údaje o užívateľoch v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä s cieľom riešenia sporov a konečného vyrovnania všetkých práv a záväzkov súvisiacich s poskytovaním príslušnej služby.

Pri registrácii účtu užívateľa zaznamenávame napríklad užívateľovo meno alebo prezývku, e-mail, bydlisko a ďalšie profilové informácie prostredníctvom súborov cookies (cookies sú krátke textové súbory, ktoré si prehliadač ukladá v počítači alebo inom zariadení užívateľa). Súbory cookies umožňujú spoločnosti rozpoznať užívateľa ako existujúceho užívateľa (napr. pri prihlasovaní na jeho účet, pri autorizácii platby atď.) ako aj prispôsobiť službu užívateľovým preferenciám. V súvislosti s využívaním našich služieb o vás môžeme zhromažďovať určité ďalšie informácie, napríklad názov poskytovateľa internetových služieb a adresu IP, pomocou ktorej sa prihlasujete k našim službám, dátum a čas prístupu k týmto službám a pod.

Poskytnuté osobné údaje sú zhromažďované predovšetkým na nasledujúce účely:

  • Používanie služieb a produktov poskytovaných Spoločnosťou či tretími osobami na základe zmluvnej dohody so Spoločnosťou a vyrovnanie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z objednávky danej služby a produktu (vrátane napr. administrácie a uskutočnenia platby za túto službu alebo produkt).
  • Získanie bonusového kreditu od Spoločnosti
  • Správa užívateľských účtov a prispôsobenie služieb poskytovaných Spoločnosťou potrebám a záujmom jednotlivých užívateľov.
  • Odosielanie obchodných informácií prostredníctvom e-mailu alebo oznámení o nových službách či ich zlepšeniach na webových portáloch Spoločnosti vrátane ďalších marketingových aktív Spoločnosti, a to v súlade so zákonom

Na našom portáli používame nasledovné typy cookies:

  • Dočasné cookies, ktoré slúžia na identifikáciu užívateľa po dobu prihlásenia sa ku službe. Bez nich niektoré naše služby nemusia vôbec fungovať, alebo môže byť ich funkčnosť obmedzená. Dočasné cookies sa pri vypnutí prehliadača automaticky vymažú.
  • Permanentné cookies zostávajú uchované v prehliadači aj po vypnutí počítača. V nich sú nastavenia užívateľa a ich úlohou je zvýšiť komfort užívateľa pri využívaní našich služieb.

V prípade, ak od vás budeme potrebovať identifikačné údaje, alebo údaje, ktoré nám umožnia vás kontaktovať za účelom poskytnutia produktu alebo služby, ktoré ste si vyžiadali, tak vás o ne výslovne požiadame. Kvôli niektorým plateným službám potrebujeme poznať niektoré informácie o užívateľoch, preto si, prosím, starostlivo preštudujte podmienky danej služby.

Vaše osobné údaje poskytujete našej Spoločnosti dobrovoľne, v prípade niektorých služieb je však na sprístupnenie služby poskytnutie niektorých osobných údajov vyžadované.

Užívateľ súhlasí s využitím cookies udelením informatívneho súhlasu pomocou lišty v hornej časti prehliadača (podľa európskej smernice č. 2002/58/ES o spracovaní osobných údajov a ochrane súkromia v sektore elektronických komunikácií, resp. podľa jej novelizácie smernicou č. 2009/136/ES).

Zabezpečenie

Všetky osobné údaje, ktoré užívateľ Spoločnosti poskytne, sú zabezpečené štandardnými postupmi a technológiami. Keďže internet nie je úplne bezpečné prostredie, Spoločnosť nemôže zaručiť absolútnu bezpečnosť informácií, ktoré do jednotlivých služieb Spoločnosti užívatelia prenesú. Nie je preto možné stopercentne zaručiť, že sa k poskytnutým informáciám nedá získať prístup, že nemôžu byť skopírované, zverejnené, pozmenené alebo zničené prelomením bezpečnostných opatrení Spoločnosti. Spoločnosť však garantuje, že v súvislosti so spracovaním osobných údajov prevádza permanentnú kontrolu či systém neobsahuje slabé miesta, či nebol vystavený útoku, a používa aj bezpečnostné opatrenia, ktoré poskytujú s ohľadom na aktuálny stav technológií dostatočné zabezpečenie, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k poskytnutým údajom. Prijaté bezpečnostné opatrenia Spoločnosť pravidelne aktualizuje.

Za účelom lepšieho zabezpečenia osobných údajov užívateľov je prístup k údajom chránený heslom a citlivé údaje sú pri prenose medzi prehliadačom používateľa a portálom Spoločnosti šifrované.

Každý užívateľ nesie zodpovednosť za uchovanie svojho jedinečného hesla a ďalších údajov o účte v tajnosti a za stálu kontrolu nad prístupom k svojej e-mailovej komunikácii. Spoločnosť upozorňuje užívateľov, že jej administrátori nebudú od užívateľov nikdy požadovať heslo.